Zásada odpovědnosti za zavinění

Z Iurium Wiki

Trestní odpovědnost není odpovědností objektivní, ale je odpovědnost subjektivní, tedy odpovědnost za zavinění, pachatel tedy musí následek i zavinit, tedy kam až sahá zavinění, tam sahá i odpovědnost.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)