Zásada obžalovací

Z Iurium Wiki

§ 2 odst. 8 TŘ: podstata – rozdělení procesních funkcí v řízení před soudem na obžalobu, obhajobu a soud (ten aktivně řízení vede, není to tedy proces zcela kontradiktorní), aby byla větší šance, že se zjistí materiální pravda x opak zásada inkviziční – kumulace procesích funkcí; projevy – trestní řízení je možné pouze po podání obžaloby, návrhem na potrestání a dohody o vině a trestu; soud vázán skutkem ne právním posouzením; účast státního zástupce v řízení je povinná; aktivita stran – skutkový děj se tvoří i za aktivní účasti stran; soud může rozhodovat jen o skutku, který je uveden v obžalobě (§ 220 TŘ) – tedy nelze obžalobu na místě rozšířit.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)