Zásada humanismu

Z Iurium Wiki

Tato zásada má 3 projevy: 1) trestní právo chrání základní humánní hodnoty (život, zdraví atd.); 2) humánní zacházení s pachatelem; 3) požadavek respektu k právům obětí TČ (zákon č. 415/2013 Sb. – zákon o obětech TČ – stanoví obětem právo na informace, peněžité odškodnění…)

Autoři článku: Newman (Petr Novák)