Zánik trestnosti přípravy a pokusu trestného činu

Z Iurium Wiki

ZÁNIK TRESTNOSTI PŘÍPRAVY A POKUSU - příprava § 20, odst. 3 - pokus § 21 odst. 3 - podmínky: o pachatel dobrovolně upustí od dalšího jednání směřujícího ke spáchání trestného činu  pokus ukončený – podle svých představ udělal vše nezbytné ke spáchání trestného činu • k zániku trestnosti dochází, pokud je zde dlouhý časový interval, ve kterém pachatel následku zabránil • např. rozhodne se, že někoho zabije tím, že podá jed – a udělá to o tím udělal vše, co je nezbytné pro spáchání trestného činu o aby mohl využít zániku trestnosti pokusu, bylo by nutné, aby rychle zavolal záchranku a nezanechalo by to následky na oběti  tedy je to mnohem více vzácné než pokus neukončený  pokus neukončený – takový, kde pachatel ještě neprovedl všechno, co považoval za nezbytné pro spáchání trestného činu o alternativně stanovená podmínka - pachatel  odstraní nebezpečí, které hrozilo z podniknuté případy nebo pokusu  nebo učiní oznámení o přípravě/pokusu státnímu zástupce nebo policejnímu orgánu v době, kdy nebezpečí může být ještě odstraněno • včasné oznámení - Posuzuje se u každého pachatele samostatně dobrovolnost upuštění – pachatel ví, že může trestný čin dokonat bez jakéhokoliv nebezpečí a nic mu nehrozí, ale přesto se rozhodne upustit od dalšího jednání - dobrovolně = s vědomím možnosti trestný čin spáchat podle svých představ - současně jeho rozhodnutí musí být konečné, trvalé a musí přetrvávat až do doby, do které trvá nebezpečí, které pokusem nebo přípravou vzniklo - o dobrovolné upuštění se nejedná, když je např. odhalen, nebo když to jde nahlásit na policii, protože mu zadrželi komplice a on se bojí, že přijdou i na něj o podle judikatury např., i pokud chce vykonat pohlavní styk se ženou ve hlubokém spánku, ale žena se vzbudí a vysloví nesouhlas a on přestane - pokud mu chybí nástroje, nejde o dobrovolnost (např. chce někoho zabít, bodne, ale nůž se mu zlomí a tak uteče) - dobrovolnost je vyloučena také tam, pokud to odloží na vhodnější čas (např. svítí úplněk, je moc světlo, nechám to na příští týden) - 9/2012 – podmínky ukončeného a neukončeného pokusu o u ukončeného pokusu lze od jednání upustit jen výjimečně odstraněním následku - 7/2007 – i u ukončeného pokusu vyžaduje změnu vnitřního postoje pachatele (nestačí odstranění následku) o pachatel se rozhodl, že usmrtí v rodinném domku svého otce ve spánku – vezme nůž a začne ho bodat  otec se probudil a chytil ho za zápěstí – syn se mravně obrodí, přestane bodat a zavolá záchranku  a ještě před přijetím záchranky si říká, že stejně chcípne v nemocnici  sice upustil od jednání a odstranil následek, ale nezměnilo to postoj ke spáchání trestného činu

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)