Vyhoštění

Z Iurium Wiki

C-49/15 Affum (rozsudek velkého senátu ze dne 7. června 2016, GA Szpunar) Navracení nelegálních migrantů Spor se týkal nelegální migrantky, která byla zadržena na francouzském území, když cestovala z Belgie do Spojeného království. Soudní dvůr konstatoval, že i tato situace představuje nelegální pobyt ve smyslu směrnice 2008/115. V souladu s ustálenou judikaturou (El Dridi, Achughbabian) pak Soudní dvůr potvrdil, že pouhý nelegální vstup nemůže být důvodem pro uložení trestu odnětí svobody. Takový trest by totiž oddálil dosažení účelu směrnice 2008/115, tj. vyhoštění dotčené osoby.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)