Volný pohyb zboží

Z Iurium Wiki

C-15/15 New Valmar (rozsudek velkého senátu ze dne 21. června 2016, GA Saugmandsgaard Øe)

Spor se týkal nezaplacených faktur žalované, které působila v Itálii jakožto koncesionářka žalobkyně usazené ve vlámské části Belgie. Žalovaná namítala, že dotčené faktury jsou neplatné z důvodu, že byly vystaveny na základě belgické právní úpravy, která požaduje pod hrozbou neplatnosti a sankcí vystavení faktury v nizozemštině, což může mít v mezinárodním obchodě odrazující účinek, a tudíž porušuje volný pohyb zboží. Soudní dvůr došel k závěru, že takováto vnitrostátní úprava volnému pohybu zboží skutečně brání.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)