Veřejné právo

Z Iurium Wiki

Veřejné právo je takové právo, kde právní vztahy jím upravené jsou asymetrické a nerovné, odpovídají vztahu stát – občan

Veřejné právo subjektivní - nároky nebo práva individua vůči veřejné moci (práva vztahující se k subjektu- Listina práv a svobod, …) Veřejné právo objektivní - souhrn právních předpisů, ve kterých najdeme normy veřejného práva (Ústavní zákony, volební a daňové zákony, trestní zákon, procesní předpisy,…)

Předmět regulace veřejného práva

  • Obyvatelstvo (zákon o občanství, vznik a zánik občanství, cizinecký režim,…)
  • Územní organizace státu a státní zřízení
  • Řízení státních orgánů
  • Dělba moci
  • Způsob participace občanů na moci
  • Právní řád
  • Symbolika státu a státní idea
  • Vztah státu k jiným státům či nadnárodním celkům
  • Mimořádné stavy

Obory veřejného práva:

na pomezí:

Rozlišení veřejného práva od soukromého:

Zájmová teorie: veřejným právem je to, co je ve veřejném zájmu a soukromým je to, co je v soukromém zájmu mocenská teorie: podřazenost – nadřazenost = veřejné právo, pokud jsou vztahy rovné, jedná se o soukromé právo přiřazovací teorie: pokud je norma adresovaná státu, jedná se o veřejné a pokud všem, jedná se o soukromé


Státní moc

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)