Věcná práva k cizí věci

Z Iurium Wiki
Našli jste v článku závažné chyby? Klikněte prosím.
Tato revize článku byla z tohoto počítače již nedávno hodnocena!
   
   Děkujeme za Vaše hodnocení (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
Přejít na: navigace, hledání

Věcná práva k věci cizí (iura in re alinea) jsou právy subjektu k věci, která není vlastnictvím daného subjektu. Subjekt tak nedisponuje vlastnickým právem k věci, nýbrž pouze částečným panstvím nad věcí.[1]

Věcná práva k věci cizí dělíme na:

Věcná práva užívací

Věcná práva zajišťovací

Odkazy

  1. HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. 2., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-495-4.