Univerzální sukcese

Z Iurium Wiki

Zásada univerzální sukcese znamená, že pozůstalost dědic získává nejen s aktivy, ale i pasivy. Dědic tedy odpovídá za všechny závazky zemřelého, bez ohledu na to, zda jsou kryty dědictvím.

Autoři článku: RomanaB (Romana Bublová)