Uživatel:Gealfow

Z Iurium Wiki
John A. Gealfow

Mgr. Bc. John A. Gealfow

John je jedním ze spoluzakladatelů a současným prezidentem spolku Nugis Finem, který pro vás otevřenou encyklopedii Iurium Wiki provozuje. John působí v advokacii jako advokátní koncipient. Zároveň se také věnuje svému doktorskému studiu. Píše dizertační práci na téma Princip právní jistoty a jeho role v právním státu. Své doktorské studium vykonává na École de droit de la Sorbonne v Paříži v oboru Srovnávací právo a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v oboru Teorie práva.