Tribunál

Z Iurium Wiki

V roce 1989 zahájil svoji činnost pod názvem Soud prvního stupně. Až s příchodem Lisabonské smlouvy získal svůj název Tribunál.

Organizace a fungování

Tribunál je složen z 28 soudců. Na rozdíl od Soudního dvora nejsou členy Tribunálu Generální advokáti.

(Rozpracováno)

Autoři článku: LiborKastner (Libor Kastner)