Trestní řízení

Z Iurium Wiki
Našli jste v článku závažné chyby? Klikněte prosím.
Tato revize článku byla z tohoto počítače již nedávno hodnocena!
   
   Děkujeme za Vaše hodnocení (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
Přejít na: navigace, hledání
Způsoby rozhodnutí podle fází trestního řízení

Trestní řízení chrání práva, ústavní zřízení a to tím, že upravuje postup OČTŘ. Trestní právo hmotné a procesní tvoří jeden celek. Právní úprava trestního řízení je pod stále sílícím vlivem evropského práva, resp. EU – sbližování prostřednictvím směrnic.

Předmětem trestního řízení je, aby byl

  • zjištěn skutek
  • zjištěn pachatel tohoto skutku
  • posoudit, jestli je tento skutek trestným činem a správně jej posoudit
  • uložit a vykonat trest (nebo ochranné opatření), případně provést odklon řízení
  • rozhodnout o náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení - adhezní řízení

Předmětem řízení je i to, aby byly zjištěny podmínky, které k trestné činnosti vedly - pro účely generální prevence.