Taxativní výčet

Z Iurium Wiki
 Rozlišuje 2 základní druhy výčtů: demonstrativní a taxativní.

Taxativní výčet je úplný, konečný. V případě, že se jedná o taxativní výčet podmínek, pak musí být splněny všechny vypsané podmínky, nelze žádnou z nich vynechat či přeskočit.
Například: Pro přijetí na vysokou školu je třeba:

  • složit přijímací zkoušku
  • úspěšně dokončit střední nebo střední odborné vzdělání
  • odevzdat ověřenou kopii maturitního vysvědčení

Jestliže tedy chcete být přijati, je nutné splnit všechny tyto podmínky, pokud jednu z nich vynecháte, pak se studentem vysoké školy nestanete.

Autoři článku: M.svobodova (Monika Svobodová)