Svěřenecký fond pro Afriku

Z Iurium Wiki

Svěřenecký fond pro Afriku je mechanismus, který funguje v rámci finančního nařízení EU a uplatňuje se v oblasti rozvojové spolupráce s cílem finančně pomoci zemím Afriky, ze kterých vedou největší migrační cesty do Evropy.

Jedná se zejména o státy na severu Afriky (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye a Egypt), dále státy Afrického rohu (Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Keňa, Somálsko, Jižní Súdán, Súdán, Tanzanie a Uganda), region Sahelu a oblast Čadského jezera (Burkina Faso, Kamerun, Čad, Gambie, Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie a Senegal).

Cílem tohoto fondu je dosáhnutí, či přiblížení se stability v těchto státech, zejména podpora právního státu a vytvoření vzdělávacích možností pro obyvatele. Dále přispět k lepšímu řízení migrace, boj proti násilnému extrémismu, boj proti znečištění životního prostředí, snížení kriminality a převaděčství.

Původ prostředků

Evropská komise vyčlenila z různých finančních zdrojů 1,8 miliardy eur (převážná část pochází z Evropského rozvojového fondu (ERF), očekáván je též příspěvek členských států a jejich celková participace na řešení problémů spojených s uprchlickou krizí.

Aktuální problémy

Problémem se aktuálně jeví samotné financování tohoto fondu, ve svěřeneckém fondu pro Afriku by mělo být 3,1 miliardy eur, ovšem členské státy prozatím poskytly pouze 175 miliónů, což nestačí a funkce, kterou fond měl mít, se míjí účinkem a nepřispívá k lepšímu řízení migrace.

Zdroje:

1) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_factsheet_emergency_trust_fund_africa_cs.pdf

2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6056_cs.htm

Autoři článku: FK (František Kousal)