Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 23. 10. 2021, 06:30 (rozdíl | historie) . . (+336). . N Uživatel:VickeyWysocki6(Založena nová stránka s textem „I'm Vickey (22) from Stanton, Great Britain. <br>I'm learning Portuguese literature at a local university and I'm just about to graduate.<br>I have a part…“) (aktuální)