Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 23. 10. 2021, 11:34 (rozdíl | historie) . . (+531). . N Uživatel:TerrieDurand01(Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Terrie. <br>It is a little about myself: I live in Austria, my city of Horzing. <br>It's called often Northern or cultural capital of UPP…“) (aktuální)