Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 23. 10. 2021, 08:49 (rozdíl | historie) . . (+271). . N Uživatel:Rico62L384(Založena nová stránka s textem „I'm Rico (27) from Tregynon, United Kingdom. <br>I'm learning Dutch literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time…“) (aktuální)