Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 23. 10. 2021, 14:37 (rozdíl | historie) . . (+290). . N Uživatel:MckinleyHwm(Založena nová stránka s textem „I'm Julie (20) from Pontoise, France. <br>I'm learning Vietnamese literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job i…“) (aktuální)