Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 23. 10. 2021, 04:12 (rozdíl | historie) . . (+287). . N Uživatel:LeannaJacobsen1(Založena nová stránka s textem „I'm Bruce (23) from Salerno, Italy. <br>I'm learning Russian literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time job in a u…“) (aktuální)