Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 23. 10. 2021, 16:03 (rozdíl | historie) . . (+365). . N Uživatel:FerminRude(Založena nová stránka s textem „My name's Fermin Rude but everybody calls me Fermin. I'm from Switzerland. I'm studying at the university (final year) and I play the Guitar for 3 years. U…“) (aktuální)