Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 4. 8. 2021, 08:16 (rozdíl | historie) . . (+388). . N Uživatel:DessiePfeffer8(Založena nová stránka s textem „My name's Dessie Pfeffer but everybody calls me Dessie. I'm from Norway. I'm studying at the university (3rd year) and I play the Cello for 7 years. Usuall…“) (aktuální)