Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 23. 10. 2021, 12:26 (rozdíl | historie) . . (+617). . N Uživatel:AdrianaLangley2(Založena nová stránka s textem „My name is Adriana Langley but everybody calls me Adriana. I'm from Australia. I'm studying at the college (1st year) and I play the Dobro for 10 years. Us…“) (aktuální)