Soudní precedent

Z Iurium Wiki
Našli jste v článku závažné chyby? Klikněte prosím.
Tato revize článku byla z tohoto počítače již nedávno hodnocena!
   
   Děkujeme za Vaše hodnocení (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
Přejít na: navigace, hledání

Soudním precedentem se rozumí jistý druh judikátu (soudního rozhodnutí), který je prvním řešením daného případu, který doposud nebyl právem upravený a je závazný pro všechny podobné případy v budoucnu.

Precedent je individuální právní akt, řešení konkrétního případu, obecný charakter získává teprve při použití jako vzorového pravidla pro obdobné případy.

Tvorba soudcovského práva

Rozhodující při tvorbě práva v právním systému, kde převažující precedenty jakožto prameny práva, je úloha soudní praxe. Vázanost precedenty má podobnou funkci jako je to u zákona. Pomocí precedentů dosahujeme stejně jako pomocí zákonů právní jistoty a rovného posuzování případů stejného druhu. Soudcovská tvorba práva se vyznačuje kazuistikou (výklad práva se zřetelem ke konkrétnímu individuálnímu případu) související s povahou precedentů jakožto individuálních právních aktů.

Znaky precedentu

Základními znaky precedentů jsou:

Originálnost- precedent je prvním řešením dané věci

Formální obecná závaznost- precedent se stává závazným pro ostatní obdobné případy v budoucnu

Části precedentu

Ratio decidendi- část odůvodnění rozhodnutí, která má charakter precedentu.

Obiter dictum- část odůvodnění rozhodnutí, která nemá obecnou závaznost a nemá charakter precedentu.