Skutková podstata

Z Iurium Wiki

Skutková podstat je souhrn objektivních a subjektivních znaků, kterými se jednotlivé TČ liší.

= typové znaky trestného činu

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Newman (Petr Novák)