Relativní právo

Z Iurium Wiki
 Subjektivní právo můžeme rozdělit na práva absolutní a relativní.

Relativní práva působí inter partes - mezi stranami - je tedy taxativně určen počet subjektů, na něž právo působí.
Je chráněno actiones in personam - osobními žalobami - ty se vztahují pouze ke konkrétní osobě.
Příkladem jsou například obligace (kontrakty).

Autoři článku: M.svobodova (Monika Svobodová)