Prameny práva

Z Iurium Wiki
Našli jste v článku závažné chyby? Klikněte prosím.
Tato revize článku byla z tohoto počítače již nedávno hodnocena!
   
   Děkujeme za Vaše hodnocení (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
Přejít na: navigace, hledání

Prameny práva

 1. Materiální prameny - Označení původu práva , důvod právní regulace, účel právních norem.
 • Společenské poměry
 • Hospodářské poměry
 • Přírodní katastrofy
 • Historické okolnosti
 • Boží vůle
 • Duch národa
 • Třídní zájmy
 1. Formální prameny - Právní normy, v nichž je zapsané platné právo.
 • Normativní právní akt ( právní předpis)
 • Normativní smlouva
 • Precedens
 • Právní obyčej

Normativní právní akt

Rozhodnutí, usnesení či opatření subjektu nadaného legislativní mocí. Jde o výsledek právotvorné (legislativní) činnosti, který je spojen s podstatnou mírou obecnosti a s možností užití státního donucení. Individuální právní akt – aplikace na konkrétní případ – rozsudek, trestní příkaz.

Zákonné

 • Ústava
 • Ústavní zákony
 • Zákony
 • Zákonné opatření senátu

Podzákonné

 • Nařízení vlády
 • Vyhlášky ministerstev
 • Vyhlášky kraje
 • Nařízení kraje
 • Vyhlášky obce
 • Nařízení obce

Normativní smlouva

Normativního charakteru nabývá smlouva tehdy, jsou-li její ustanovení obecná a pokud reguluje celou skupinu právních vztahů. Patří mezi základní prameny mezinárodního práva. Pro mezinárodní smlouvy platí aplikační přednost před zákony - podle čl. 10 Ústavy. Normativní smlouva se v ČR objevuje i v pojetí kolektivní smlouvy v pracovním právu.

Precedens

Rozhodnutí soudu, kterým se poprvé řeší právem dosud neupravený společenský vztah. V budoucích případech stejného charakteru vystupuje toto rozhodnutí jako obecně závazné (platí v angloamerickém systému práva). V ČR formálně není považován za pramenem práva.

Právní obyčej

Nejstarší pramen práva. Obyčej musí splňovat tři kritéria k tomu, aby se z něj stal pramen práva:

 • Dlouhodobě a masově zachováván.
 • Dostatečně určitý.
 • Státní orgány uplatňují státní donucení.

Pramenem jak mezinárodního tak vnitrostátního práva