Praetor

Z Iurium Wiki

Praetor byl vyšší patricijský úředník. Tato pozice byla zřízena v roce 367 př.n.l zákonem Licinia Sextia. Funční období bylo jeden rok, byl to úředník bez právního vzdělání. Původně byl jeden, později dva: praetor městský (urbanus) a cizinecký (peregrinus)

Funkce

Praetor rozhoduje o nároku žalobce podat žalobu. Dále předkládá možný seznam soudců a posuzuje právní otázky. Každý praetor vypracuje po své nástupu edikt, ve kterém určí jaké žaloby a námitky bude ve svém období uznávat. Původně se mohl během roku změnit, od tohoto bylo časem upuštěno. Po vydání Věčného Hadriánova ediktu v roce 129 n.l. již nebylo možno edikt nikým doplňovat. Úkolem praetora je zjemňovat a mírnit formálnost civilního práva, čímž ho mění.

Autoři článku: Valerie.Lukas (Valerie Lukášová)