Právo na rodinný život

Z Iurium Wiki

Ústavní soud nejprve s odkazem na vlastní judikaturu a judikaturu Evropského soudu pro lid-ská práva uvedl, že základní právo na nerušený rodinný život jako subjektivní veřejné právo chrání rovněž právo rodiče na přijetí vhodných opatření (včetně donucovacích prostředků) ze strany veřejné moci (státních orgánů) směřujících k jeho obnovenému soužití s dítětem, což je relevantní obzvláště právě při řešení sporů mezi rodiči ohledně styku s nezletilým dítětem.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)