Pojištění

Z Iurium Wiki

Systematické zařazení pojištění

Pojištění je jeden ze smluvních typů, který je obsažen ve Hlavě II, části čtvrté, zák. č. 89/2014 Sb., Občanský zákoník (dále jen "NOZ"). Konkrétněji je pojištění zařazeno do dílu 15 s názvem závazky z odvážných smluv. Úpravu pojištění nenalezneme pouze v tomto základním soukromopránvním kodexu, ale i v dalších zákonech, které pojišťovnictví upravují.

Odvážné smlouvy

Odvážnými smlouvami jsou polde NOZ takové smlouvy, kdy zavísí-li podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze smluvních stran na nejisté události, jedná se o smlouvu odvážnou.

Druhy pojištění

Autoři článku: JiriStyblo (Jiří Stýblo)