Podmíněné zastavení trestního stíhání

Z Iurium Wiki

Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307 TŘ) - v řízení o přečinu, rozhoduje soud/v přípravném řízení SZ

podmínky: přečin + souhlas obviněného + doznání + náhrada škody/vydání bezdůvodnévo obohacení/dohoda s poškozeným + postačuje to

další podmínky (odůvodněné případy): a) během zk. doby se zdrží určité činnosti nebo b) složí přiměřenou peněžitou částku na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti

zkušební doba: 6 měsíců až 2 roky (v odůvodněných případech až 5 let, lze popř. až o rok prodloužit – nesmí přesáhnout 5 let!) + lze uložit přiměřená omezení a povinnosti; pokud uzavřel dohodu náhradě škody/vydání bezdůvodnévo obohacení, musí tak učinit ve zk. době

osvědčil se: ve zkušební době vedl řádný život + splnil povinnosti + vyhověl omezením (vysloví soud/SZ), fikce osvědčení se = 1 rok od uplynutí zkušební doby

neosvědčil se => pokračuje trestní stíhání (rozhoduje soud/SZ, lze rozhodnout i ve zk. době)

opravný prostředek = stížnost s odkladným účinkem (obviněný, poškozený, popř. SZ)

Autoři článku: Newman (Petr Novák)