Přípustné riziko

Z Iurium Wiki


- vymezeno v § 31 TZ - vztahuje se to na případy, kdy někdo vykonává společensky prospěšnou činnost v rámci svého zaměstnání, povolání o např. vědecká výzkumná činnost o pokud by v důsledku výzkumu došlo k nějaké újmě na zdraví nebo poškození majetku, tak by v mezích § 31 byla protiprávnost vyloučena právě tím přípustným rizikem


Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Tutchek (Mgr. et Mgr. Michal Tuláček)