Označení žalovaného

Z Iurium Wiki

Formalistický postup obecných soudů, v rámci kterého je žaloba zamítnuta jen proto, že žalo-vaný je označen jako „úřad městské části“ namísto „městská část“, je v rozporu s právem na spravedlivý proces. To platí o to více, pokud okolnosti případu poukazují na nekonzistentní přístup jak ze strany samotného žalovaného, tak ze strany soudů. II. ÚS 560/15 (1. 4. 2016)

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)