Odpovědnost ISP

Z Iurium Wiki

Opovědnost poskytovatele elektronických a telekomunikačních služeb (angl. internet service provider, ISP) zakládá několik zakónů, o elektronckých komunikacích. Tento zákon platí z časů, kdy ceny vysokorychlostního připojení k internetu zlevnily, nicméně pořád popisuje i dálnopis a právi telefonického spojení do obce. Speciální záležitosti dnešní doby - emailové a newsletterové spamy - řeší už zákon podstatně kratší.

  • Zákon č. 127/2005 Sb., Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
  • Zákon č. 480/2004 Sb., Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

Speciality

§120 (4) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.

Český telekomunikační úřad

Kontrolním Úřadem s vlastní působností i kapitolou ve státní rozpočet je Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Zabývá se přestupky podniků nabízejících zákonem určené mantinely. Úřad má na starosti také regulaci trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.

Dá se říct, "email se dá v správním právu vyreklamovat až k přestupku a projednat na ČTÚ".

ČTÚ řeší také, (výběrový seznam):

  • § 120 Rozhodování účastnických sporů
  • § 115 Poskytování informací Úřadu a spolupráce
  • [další]

Externí zdroje

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/Pl._US_45_17_vcetne_disentu.pdf

Autoři článku: Muselsom (Lukas Jakubik)