Obec

Z Iurium Wiki

Pojem

Právní úprava

Orgány

Zastupitelstvo

Orgány zastupitelstva

Rada

Orgány rady

Starosta

Obecní úřad

Působnost

Samostatná

Přenesená

Dozor

Financování

Statutární města

Autoři článku: Mkozak