Obchodní tajemství

Z Iurium Wiki

Obchodní tajemství je nehmotná věc. Je vymezené v § 504 občanského zákoníku.

Abychom určitý majetek posoudili jako obchodního tajemství, musí být kumulativně splněny tyto předpoklady:

  • je nutné, aby se jednalo o skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem
  • musí být konkurenčně významné
  • musí být určitelné a ocenitelné
  • v příslušných obchodních kruzích nejsou běžně dostupné
  • podnikatel ve vlastním zájmu zajišťuje odpovídajícím způsobem jejich utajení
Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)