Oběť trestného činu

Z Iurium Wiki

upravena v zákoně o obětech TČ – osoba, které byla či měla být TČ způsobena škoda na majetku, nemajetková újma, škoda na zdraví, nebo na jejíž úkor se někdo obohatil nebo měl obohatit - přímá oběť; nepřímá oběť – příbuzný, nebo osoba blízká přímé oběti, která v důsledku TČ zemřela; zvlášť zranitelné oběti – děti, osoby handicapované, nebo ty, vůči nimž byl spáchán násilný či sexuálně motivovaný TČ a vzhledem k okolnostem (věku, pohlaví) je zvlášť zranitelná; poškozeným může být i PO – nemůže ale být obětí!!!

Autoři článku: Newman (Petr Novák)