Nezpůsobilý pokus a příprava trestného činu

Z Iurium Wiki

NEZPŮSOBILÝ POKUS A PŘÍPRAVA Příprava a pokus nejsou možné u: - Pokus (příprava) na nezpůsobilém předmětu útoku o např. pokus ukončení těhotenství na osobě, která není těhotná o např. pokus neposkytnout pomoc osobě, která je už dávno mrtvá o pachatel má v úmyslu uzavřít manželství s jinou osobou, o které se domnívá, že je vdaná, ale ve skutečnosti tomu tak není - Pokus (příprava) nezpůsobilými prostředky o např. vražda zaříkáváním o pokus vraždy nožem, který má ale čepel z vosku o pokud vraždy slepými náboji o střelba na vzdálenost, která přesahuje dostřel zbraně - Pokus (příprava) nezpůsobilým subjektem o např. osoba, která se mylně domnívá o tom, že trpí pohlavní nemocí, provádí nechráněný sex o byl zvolen starostou, ta volba je neplatná, ale on se pokusí zneužít pravomoc úřední osoby - dříve nauka rozlišovala: o absolutně nezpůsobilý – nelze spáchat nikdy – např. vražda zaříkáváním o relativně nezpůsobilý – lze spáchat za určitých podmínek (např. dám ruku do kapsy, ale peněženka tam není, ale kdyby tam byla, tak by se to povedlo)  podle toho se posuzovala trestnost a trestnost byla omezena na relativně nezpůsobilý pokus • nauka toto nepřejala – nezpůsobilý pokus může být trestný, ale budeme posuzovat povahu a závažnost  proč je to vlastně trestné? • kdyby to nebylo trestné, tak by trestní odpovědnost záležela na náhodě (příště by si vybral osobu, která je bezpečně těhotná, pokladnu, ve které jsou určitě peníze) • i nezpůsobilý pokus vykonává určitý následek – ne sice ten následek, se kterým počítá skutková podstata trestného činu, ale např. ohrožuje společenské vztahy, může být napodobováno Dále není příprava a pokus možná u: - nedbalostních trestných činů – je to možné pouze u úmyslných trestných činů - situace předčasně dokončených trestných činů o je to ale možné např. u loupeže § 273 – judikát Nejvyššího soudu – pachatel měl v úmyslu vykrást rodinný domek a použít násilí, on se tam doopravdy dostal, ale násilí nepoužil, protože se poškozený ukryl  jedná se o pokus - situace, kdy jednání ve skutkové podstatě je vymezeno tak široce, že v sobě obsahuje už i přípravu a pokus o § 257 – pletichy při zadání veřejné zakázky  je odpovědný, pokud se dopustí pletich  pleticha – velmi široký pojem – může to být jak příprava, tak pokus - u verbálních trestných činů o jsou téměř vyloučeny o např. trestný čin pomluvy – úmysl k tomu směřuje, ale náhle přestane fungovat mikrofon – slova nikdo neslyší, takže to nemůže ohrozit poškozeného o trestný čin nebezpečného vyhrožování – to musí vyvolat důvodnou obavu – pokud vyhrožuji někomu, kdo nerozumí češtině, nevzbudí to obavu, pokud mu to nedojde mojí mimikou a gestikulací - u pravých omisivních deliktů – např. trestný čin neposkytnutí pomoci o pachatel buď má ještě možnost pomoc poskytnout, nebo už možnost nemá a neposkytne ji

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)