Nekalá obchodní praktika

Z Iurium Wiki

C-310/15 Deroo-Blanquart (rozsudek osmého senátu ze dne 7. září 2016, GA Saugmandsgaard Øe )

Podle Soudního dvora není nekalou obchodní praktikou prodej počítače vybaveného předem nainstalovaným softwarem, aniž by spotřebiteli byla dána možnost opatřit si stejný model bez tohoto softwaru. To však za předpokladu, že tento prodej splňuje požadavky náležité péče a nenarušuje chování spotřebitelů. Dále Soudní dvůr rozhodl, že cena těchto předem nainstalovaných počítačových programů nepředstavuje závažnou informaci způsobilou ovlivnit rozhodování spotřebitelů, a tudíž její neuvedení nemůže být považováno za klamavou obchodní praktiku. Soudní dvůr rozhodl v souladu se stanoviskem ČR.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)