Monarchie

Z Iurium Wiki

forma vlády monarcha vládne doživotně a do funkce se dostává dědičně monarcha je nositelem suverenity a není postižitelný má zvláštní postavení k právnímu řádu Postavení panovníka

  • teokratické postavení – panovník je považován za zástupce boha na zemi
  • patriarchální postavení – panovník je považován za obdobu otce rodiny
  • patrimoniální postavení – panovník je považován za vlastníka státu
  • smluvní postavení – panovník je dosazen na základě smlouvy mezi ním a občany

Absolutistická monarchie

čistý, ryzí typ monarchie, kdy je v rukou panovníka soustředěna veškerá moc panovník stojí mimo právní řád neexistuje dělba moci, panovník je v čele všech mocí příklad: Saudská Arábie Stavovská (dualistická) monarchie přechodná monarchie mezi absolutistickou a konstituční oddělená moc zákonodárná a výkonná – vládnou stavové a panovník příklad: Nepál, Kuvajt

Konstituční monarchie

moc panovníka je omezena ústavou dělba moci existuje parlament „Panovník panuje, ale nevládne“ Příklad: Velká Británie

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)