Legalita

Z Iurium Wiki

Charakteristika

Legalita = Zákonnost státní moci

  • Jedná se o prostředek, jakým je ta státní moc realizována
  • Povinnost dodržovat zákon, stát je také zákonem vázán
  • Právní norma může být vydána jen na základě zákonem stanoveného postupu tento pojem se obvykle vymezuje vůči legitimitě

Státní moc druhem veřejné moci.

Je to schopnost závazně regulovat a chování lidí a přinutit je, i násilím nebo pohrůžkou, chovat se stanoveným způsobem.

Její podstatou je univerzálnost a suverenita Jakákoliv jiná moc ve státě musí být od státní moci odvozená a nesmí s ní být v rozporu Charakteristické znaky: výsost (právo státu aplikovat svůj právní řád), území (právní řád se aplikuje na určitém území), personální (právní řád se aplikuje ve vztahu k občanům), územní suverenita (územní svrchovanost) Státní moc je suverénní, pokud není nějak omezována, je neodvozená, původní a univerzální

Vzhledem k dnešní síti mezinárodních smluv je suverenita pouze teoretickou fikcí Dva základní principy působení státní moci

Princip teritoriality – státní moc je uplatňována vůči všem osobám, které se na daném území nachází Princip personality – státní moc je uplatňována vůči všem svým občanům bez ohledu, kde se nachází

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)