Kontrakty v římském právu - verbální

Z Iurium Wiki

Mezi verbální kontrakty patří především Stipulace ty byli oblíbené především v období Klasickém, později ztratily na významu a přetvořili se v neformální úmluvy.

Verbální kontrakty patří mezi kontrakty jednostranné (žalobu má pouze věřitel - actio ex stipulatu). Vyznačují se přísnou formálností, kdy jeden se druhého táže např. slovy Slibuješ?, či Dáš? atd. a druhý odpovídá Slibuji!, Dám.

Jsou také kontrakty abstraktními - z formy nemůžeme poznat jaký cíl má smlouva sledovat.

Každé otázce přísluší vždy jedna odpověď. Pokud by bylo tázáno "Slibuješ" a protistrana odpověděla "Dám", kontrakt je neplatný.
Autoři článku: Osekatt (Filip Novotný)