Kontrakty v římském právu - literární

Z Iurium Wiki


Literární kontrakty patří mezi kontrakty jednostranné (žalobu má pouze věřitel - actio certae creditae pecuniae). Vyznačují se přísnou formálností. Vznikali zápisem do účetních desek věřitele.
Jsou také kontrakty abstraktními - z formy nemůžeme poznat jaký cíl má smlouva sledovat.

Sloužily především k novačním účelům -> např. kontrakt který původně vznikl jako konsenzuální byl zapsán do účetních desek věřitele čímž zanikla povinnost plnit z kontraktu konsenzuálního a vznikla povinnost plnit z kontraktu literárního. (Kontrakt získal hmotný základ na který se dá odvolávat)   
Autoři článku: Osekatt (Filip Novotný)