Emisní povolenky

Z Iurium Wiki
Našli jste v článku závažné chyby? Klikněte prosím.
Tato revize článku byla z tohoto počítače již nedávno hodnocena!
   
   Děkujeme za Vaše hodnocení (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
Přejít na: navigace, hledání

C-457/15 Vattenfall Europe Generation (rozsudek šestého senátu ze dne 28. července 2016, GA Sharpston) Životní prostředí Bylo sporné, zda nově vybudovaná elektrárna podléhá povinnosti obchodovat s povolenkami na emise skleníkových plynů a povinnosti vyřazovat je podle systému zavedeného směrnicí 2003/87 již ve fázi výstavby. Soudní dvůr konstatoval, že zařízení určené k výrobě elektřiny je povinno obchodovat s povolenkami okamžikem vyprodukování prvních emisí skleníkových plynů (bez ohledu na účel spalování), tedy případně i před zahájením výroby elektřiny a jejím prodejem třetím osobám.