Dovolená

Z Iurium Wiki

C-341/15 Maschek (rozsudek desátého senátu ze dne 20. července 2016, GA Sharpston) Sociální politika (náhrada za nevyčerpanou dovolenou) Spor se týkal náhrady za nevyčerpanou dovolenou v případě odchodu do důchodu na vlastní žádost, kdy pracovník nemohl před rozvázáním pracovního poměru vyčerpat svůj nárok na dovolenou, přičemž vnitrostátní úprava mu náhradu za takto nevyčerpanou dovolenou nepřiznává. Soudní dvůr rozhodl, že směrnice 2003/88 o některých aspektech úpravy pracovní doby takovéto právní úpravě brání.

{{Encyklopedická práce}}

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Daliborkribik (Dalibor Křibík)