Dokazování

Z Iurium Wiki

Nároky na odůvodnění jsou pak vyšší zejména v případě vzájemného rozporu jednotlivých důkazů, v případech tzv. „tvrzení proti tvrzení“. Z hlediska ústavněprávního přezkumu je přitom významné, zda důkazy, o něž se napadené rozhodnutí opírá, tvoří logicky uzavřený celek a zda odůvodnění napadeného rozhodnutí nenese znaky zřejmé libovůle.

Nadto důrazně vytkl odvolacímu soudu procesní postup, kdy tento na základě dokazování provedeného prvostupňovým soudem přikročil k odlišnému hodnocení důkazů, aniž by sám dokazování v potřebné míře zopakoval. Stejného pochybení se pak dopustil i dovolací soud, který také z původně zjištěného skutkového děje dovozoval další vlastní závěry o průběhu událostí. I. ÚS 3235/15, 26. 4. 2016


Pachové stopy

Presumpce neviny

Agnoskace

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)