Asistovaná reprodukce

Z Iurium Wiki

Právní předpisy

  1. zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
  2. zákon č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
  3. zákon č. 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách
  4. zákon č. 116/2012 Sb. o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
  5. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny z roku 1997
  6. zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Autoři článku: Valerie.Lukas (Valerie Lukášová)