Vyvlastnění

Z Iurium Wiki

Verze z 20. 3. 2021, 09:43, kterou vytvořila Holimo00 (diskuse | příspěvky) (založení pojmu vyvlastnění)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

{{Encyklopedická práce}}

Autoři článku: Holimo00 (Monika Holišová)