Vydržení

Z Iurium Wiki

Verze z 11. 7. 2016, 10:21, kterou vytvořil Gealfow (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Pokud obecné soudy nerespektují pravidlo, že počátek běhu vydržecí doby začíná až okamži-kem, kdy se vydržitel ujme oprávněné držby, a na…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pokud obecné soudy nerespektují pravidlo, že počátek běhu vydržecí doby začíná až okamži-kem, kdy se vydržitel ujme oprávněné držby, a navíc nepřihlédnou k faktu, že ztrátou dobré víry dojde k zániku oprávněné držby, poruší zákaz svévole v rozhodování a stěžovatelovo právo na soudní ochranu, zaručené článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. III. ÚS 875/14 5. 4. 2016

Autoři článku: Jakub Bargel (Jakub Bargel), Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Kisskee