Univerzální a singulární sukcese

Z Iurium Wiki

Encyklopedická práce

Autoři článku: Denis Šašo (Denis Šašo), Adri.zernickova (Adriana Žerníčková)