Historie verzí stránky „Uživatel:WoodrowOberg11“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 04:09WoodrowOberg11 (diskuse | příspěvky). . (258 bajtů) (+258). . (Založena nová stránka s textem „I'm Woodrow (22) from Mortchup, Australia. <br>I'm learning French literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a part time…“)